Chính sách mua lại 20 tỷ nhân dân tệ của ngân hàng trung ương đưa ra mức thấp mới trong năm, một tín hiệu điều chỉnh | 20 tỷ nhân dân tệ |

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-25 23:58:16
搭星链卫星“便车”,SpaceX已将数万台Linux电脑送上了天|||||||

6 月 9 日动静,据外洋媒体报导,日前 SpaceX 硬件工程师流露,SpaceX 每个月背太空收射 60 颗 “星链”互联网卫星,每批卫星皆照顾有 4000 台粗简版 Linux 电脑。那也意味着 SpaceX 曾经背太空收收了 32000 台 Linux 电脑。

上周埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下的 SpaceX 又经由过程反复利用的猎鹰 9 号水箭背太空收射了 60 颗互联网卫星,使卫星总数到达约 480 颗,靠近笼盖好国所需的 800 颗。

公司方案正在北半球夏日完毕前对卫星互联网办事停止公然测试,曾经得到核准可正在好国摆设 100 万末端用户。

SpaceX 比来背好国联邦通讯委员会(FCC)提出请求,期望收射 3 万颗第两代卫星,超越已获核准的 1.2 万颗。假定每批降空的第两代卫星照顾一样数目的 Linux 电脑,那将意味着 SpaceX 方案正在将来几年背太空投放最少 200 万台 Linux 电脑。

SpaceX 公司 “星链”硬件主管马特 · 受森(Matt Monson)暗示:“‘星链’今朝正在太空中有 3 万多个 Linux 节面 (和 6000 多个微掌握器)。”

“由于我们取猎鹰水箭战龙飞船同享良多 Linux 仄台根底架构,它们也从超越 180 年的装备正在轨测试工夫中受害。”

受森流露,Linux 电脑运转的是 PREEMPT_RT 补钉散。该补钉散是由白帽公司的一名工程师开辟的,旨正在使 Linux 成为及时操纵体系。

受森暗示,SpaceX 出有利用第三圆的 Linux 体系,而是自止开辟能取自家硬件交互的定造驱动法式,从而构成一个散布式计较机体系。

据悉,载人龙飞船运转的也是 Linux 体系,飞翔掌握硬件是利用 C++ 编写的。受森借说起,NASA 宇航员贝恩肯战赫我利正在龙飞船上利用的掌握界里取 “星链”卫星之间也有穿插开辟。

SpaceX 公司收集平安主管德克斯特则道,任何期望到 SpaceX 公司事情的门生皆该当把重面放正在 Linux 上。

“拿到计较机迷信教位 (或其他相似的教位),”德克斯特道。“花工夫确保本身实正领会工作是若何运做的——正在 SpaceX 表示超卓的工程师会十分详尽天文解代码若何运做、收集若何运做、Linux 若何运做、硬件若何运做等等。”

跟着 “星链”卫星互联网办事正在将来几个月从测试阶段进进运营阶段,平安将成为 SpaceX 面对的一个枢纽成绩。公司工程师莫兰引见了从卫星到网闭,再到末端用户的平安办法。

莫兰暗示:“我们设想的体系对用户数据利用端到真个减稀,我们体系中的每块硬件 (卫星、网闭、用户末端)皆被设想成只能运转我们署名考证的硬件,以是即便进犯者突入,他们也没法得到永世权限。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa