Trách nhiệm cụ thể của công việc sản xuất an toàn tại 37 cơ quan ban ngành bao gồm cả Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã được làm rõ | sản xuất an toàn | công việc | trách nhiệm

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-11 08:15:14
由于新冠病例激增,苹果将再次关闭休斯顿七家零售店|||||||

苹果公司周三暗示,因为好国新冠病毒病例增长,该公司将再次封闭其正在德克萨斯州戚斯顿的 7 家批发店。

苹果公司暗示,它正正在监控其门店地点的每一个社区的状况,以决议什么时候开门、什么时候闭门。上周,佛罗里达、亚利桑那、北卡罗去纳战北卡罗去纳也采纳了相似的封闭办法。

苹果正在一份声明中暗示:“正在亲近存眷状况的同时,我们会十分隆重天采纳那一步调,并等待我们的团队战客户尽快回回。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa