Bình thường mới của kiểm soát kinh tế vĩ mô: Nhấn mạnh định hướng khoảng thời gian và kiểm soát camera | Kiểm soát vĩ mô | Chính sách tiền tệ | Cải cách cơ cấu

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 02:28:01
FydeOSforYou新增三款笔记本支持:含驰为、酷比魔方、中柏|||||||

IT之家6 月 7 日动静 FydeOS 是一款基于 Chromium OS 开源项目标操纵体系,无需 Google 办事,可创立当地账号登岸,带有完好的桌里版 Chromium 阅读器,并经由过程容器手艺兼容安卓法式、带有 GUI 的 Linux 法式,是里背将来的云驱动操纵体系。

日前,FydeOS for You 增长了对三款机型的撑持,别离是驰为 UBook 11.6、酷比魔圆 KNote X 和中柏 EZPad GO。此次公布的正式版本建复了之前 Preview 版本的诸多成绩,撑持运转「微疑小法式」。

别的,光彩 MagicBook 2019、Chromebook Pixel 2013、GPD Pocket 2 的 FydeOS for You 版本亦更新至 v9.3。

IT之家得悉,FydeOS for You 是 FydeOS 刊行版。取 FydeOS for PC 差别的是,FydeOS for You 将分红多少个针对特定品牌型号或硬件家属装备的版本,民圆会对那些硬件装备停止针对性的劣化,给您带来无适配成绩的优良体验。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa