Suy thoái kinh tế và tình hình việc làm tốt hơn những năm trước, tốc độ đô thị hóa sẽ là cơ hội | quý đầu tiên | tăng trưởng kinh tế | việc làm

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-22 01:17:51
LinuxKernel5.8第一个RC版本发布:AMD显卡驱动改进|||||||

Linux Kernel 5.8 的第一个 RC 版本已公布。5.8-rc1 的修正内容比力多,固然其 commit 数目略少于最下的 4.9-rc1 版本,但 5.8 触及到修正的内容比 4.9 更片面,比方包罗了大批根底内核圆里的修正战代码清算事情、针对文件体系的窜改、通用的驱动更新,和文档战架构圆里的变更。

Linus 正在公布通知布告中进一步弥补讲:“正在 5.8 兼并窗心中,对内核源代码堆栈约莫 20% 的文件停止了修正。那是一个相称年夜的比例,虽然此中一部门是利用剧本编写的。”从数字圆里去看,5.8-rc1 包罗超越 1.4 万个已兼并的 commit(算上兼并的则超越 1.5 万),新删代码约莫 80 万止,和超越 1.4 万个文件被修正。

Linux Kernel 5.8 将会改良对很多处置器的撑持,并为大批新硬件供给撑持,加强平安性和对开源 Intel/Radeon 隐卡驱动的精益求精,不变版估计将于 8 月中旬公布。

部门主要更新:

针对 AMD Radeon 隐卡驱动的改良

劣化 SELinux

更新电源办理功用

正在 Apple 键盘上撑持交流 Fn 战 Ctrl 键

撑持 Intel Tiger Lake Thunderbolt

撑持 Habana Labs Gaudi 加快器

针对 Btrfs 的部门改良

针对 EXT4 战 exFAT 文件体系的代码清算战毛病建复

对指导 POWER10 处置器的初初撑持

固然 5.8 的窜改比力年夜,但幸亏 Linus 比来晋级了本身的消费力东西,信赖能够帮忙放慢构建那个 “年夜”内核的速率。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa