xsmb 2019Đọc hướng dẫn hành động để tạo ra tâmồn và giáo dục coười

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-14 09:45

 [Diễn đàn Quảng Minh]

 Cuốn sách “Về công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng” do đồng chí Tập Cận Bình chủ biên, Viện Tư liệu và Lịch sử Đảng thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ biên, Nhà xuất bản Văn học Trung ương vừa xuất bản và phát hành trên toàn quốc, gồm ★□5…•2 bản thảo quan trọng của Tổng Bí thư. Nhiều người trong số họ liên quan đến tri=▪ết học và khoa học xã hội, bao gồm triển vọng th▼△□●ế giới, phương pháp luận, hệ tư tưởng, công tác tư tưởng và chính trị, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác, quyền lực mềm văn hóa và các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi. Kiên trì theo kịp thời đại, kiên trì lấy con người làm trung tâm, kiên trì cống hiến cho người dân những mặt hàng chất lượng cao, kiên trì dẫn đầu thời trang với Mingde và các quan điểm, nhận định khác, không chỉ cung cấp nền tảng cơ bản cho công tác tuyên truyền và tư tưởng của đảng mà còn thực hành nó cho các nhân viên khoa học xã hội và triết học đại học Sứ mệnh tạo ra tâm hồn và giáo dục con người cung cấp các hướng dẫn hành động.

 Kiên trì theo kịp thời đại, vạch ra con đường xây dựng tâm h▼◆ồn và giáo dục, đồng thời trả lời câu hỏi “đi về đâu” trong nghiên cứu triết học và khoa học xã hội ở các trường đại học.

 Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyên mới, không chỉ kêu gọi những học giả xuất chúng, mà còn tạo ra một không gian rộng lớn cho sự đổi mới và phát triển học thuật. Về cách thức bắt kịp thời đại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra phương pháp luận lấy nhận thức vấn đề là điểm xuất phát, nhấn mạnh phản ánh, chiêm nghiệm thực t★●▲ế, trả lời và giải quyết vấn đề thực tế. Vì vậy, để thực hiện yêu cầu bắt nhịp với thời đại là phải lắng nghe tiếng nói của thời đại, đi sâu vào bối rối của thời đại, đáp ứng những lời kêu gọi của thời đại, ứng phó với thách thức của thời đại và giải quyết những vấn đề của thời đại.

 Tuân thủ phương pháp lấy con người làm trung tâm, chỉ ra phương hướng xây dựng tâm hồn và giáo dục con người, đồng thời trả lời câu hỏi nghiên cứu khoa học xã hội và tri☆◁ết học đại học “vì ai”.

 Ở Trung Quốc cổ đại có quan niệm “dân là gốc của nước”, “dân là gốc của thiên hạ”. Việc tuân thủ phương pháp lấy người dân làm trung tâm đòi hỏi sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như tiếp cận và điều tra sâu về người dân. Điều tra và nghiên cứu không chỉ là cơ sở để thực hiện công việc mà còn là cách để hoàn thành công việc. Quá trình nghiên cứu triết học và khoa học xã hội là quá trình đi sâu thực t▷•ế và nắm bắt nhịp điệu suy nghĩ của người dân, quá trình tập trung vào nhu cầu của người dân, quá trình xóa tan nghi ngờ, quá trình ghi sâu kiến ​​thức vào lòng người dân bằng cách làm sáng tỏ sự thật và quá trình đạt được sự đ-…ồng thuận chính trị với người dân thông qua tuyên truyền hiệu quả. quá trình của. Sự ti…•▼=ến bộ liên tục của quá trình này là để trả lời câu hỏi nghiên cứu triết học và khoa học xã hội "cho ai" và "cho ai".

 Nhấn mạnh vào việc cống hi■◇•ến cho nhân dân những hàng hóa chất lượng cao, mô tả những thành tựu của việc xây dựng tâm hồn và giáo dục con người, và trả lời câu hỏi "đi đâu" trong nghiên cứu triết học và khoa học xã hội ở các trường đại học.

 Tất cả các sản phẩm tốt phải là sản phẩm của quá trình làm việc có chủ đích, những đường kim mũi chỉ và quá trình cạo và đánh bóng nhiều lần. Về tiêu chí đánh giá hàng chất lượng cao, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra nhiều ý kiến ​​ban đầu như nguyện vọng làm sinh viên đại học, trở thành học giả chân chính, đề xuất quan điểm lý luận độc lập, nguyên bản. Khẳng định dâng cao dân chúng là để giải quyết một cách căn bản hiện tượng bay nhảy, bốc đồng trong lĩnh vực triết học và khoa học xã hội: có nhiều “thân” như sách, không nhiều “tâm” như văn; có nhiều bậc thầy, nhưng có nhiều tác phong lớn. Những công trình vĩ đại; không thể kịp thời đề xuất và áp dụng những ý tưởng mới, khái niệm mới và phương pháp mới. Về việc tuân thủ con đường cống hiến cho nhân dân bằng hàng hóa chất lượng cao, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng đưa ra những yêu cầu rất chính xác, như giỏi chắt lọc các khái niệm mang tính biểu tượng; nâng cao sức mạnh bàn chân, thị lực, trí não và sức viết; sử dụng các thực tiễn hiện đại và phong ph▪●-ú của Trung Quốc để thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa Mác; Kiên trì th▷◁úc đẩy quá trình xã hội hóa, kỷ nguyên và phổ biến chủ nghĩa Mác; kể chuyện Trung Quốc ngày càng xuất sắc, làm cho tiếng nói của người Trung Quốc ngày càng lớn. Những yêu cầu này có tính lý thuyết sâu sắc và tính thực tiễn rõ ràng, và ch◇◆●úng có thể nghe được.

 Kiên trì sử dụng Mingde để dẫn đầu thời trang, giải thích cách xây dựng tâm h…◁☆△ồn và giáo dục con người, và trả lời câu hỏi "làm th▲■ế nào để đi" trong nghiên cứu khoa học xã hội và tri●◆▷ết học đại học.

 Một trăm nghiên cứu trước hết phải thiết lập đạo lý, không chỉ dựa vào Minh Đức, mà còn là điều kiện tiên quyết để lập công và khẩu. "Mingde" xuất phát từ "University": "Cách của một trường đại học nằm ở Ming Mingde." "Ming Mingde" ban đầu chỉ sự thăng tiến của nhân vật đáng trời cho. Triết học và khoa học xã hội cần “giải tỏa” “đạo đức”, tức là thống nhất người, việc, việc học, thống nhất niềm tin, tình cảm và trách nhiệm, và đề cao tư tưởng “ng●•ồi lạnh trên gh★▽□ế”, “ăn cơm nguội”. Cảm nghĩ về cái tên trước mắt, nhớ khôn nguôi “Hình thì khó, làm lớn hơn chi”, đúc kết từ hiểu biết sâu rộng, tích lũy và thể hiện tiền đồ tinh thần của thời đại mới, để hoàn thành việc củng cố văn bản, văn bản. Sứ mệnh của Peiyuan.

 Thực tiễn đã chỉ ra rằng chỉ cần tuân thủ theo kịp thời đại, lấy nhân dân làm trung tâm, coi trọng phẩm chất cống hi=☆-ến vì nhân dân, tôn trọng phẩm chất đạo đức thì công tác tuyên truyền, tư tưởng của Đảng mới không đi chệch hướng và có thể phát hành tri◆•★◁ết học và khoa học xã hội Trung Quốc. Sức sống và ảnh hưởng lâu dài có thể củng cố “tứ thức”, củng cố “tứ tự”, đạt được “hai bảo” trên cơ sở tôn trọng “linh h○▪▽ồn” của chủ nghĩa Mác. , Tạo ra một tình hình mới trong triết học và khoa học xã hội đặc sắc Trung Quốc.

 (Tác giả: Xufeng Zhen, Sở Trung tâm nghiên cứu lý thuy▲◆□ết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Trung tâm nghiên cứu lý thuy…◆◁ết về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, Trưởng khoa Mác) [Biên tập: Wang Shi Yao]

xsmb 2019Đọc hướng dẫn hành động để tạo ra tâm hồn và giáo dục con người

Phỏng vấn: "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" của Trung Quốc có ý nghĩa to lớn đối với các nước đang phát triển-Phỏng vấn Giáo sư Diberger của Đại học Nehru, Ấn Độ, Tân Hoa Xã, New Delhi, ngày 31 tháng 10 有重要借鉴意义——访印度尼赫鲁大学教授狄伯杰新华社记者胡晓明“中国‘十四五’规划对发展中国家具有重要借鉴意义。”印度尼赫鲁大学教授、汉学家狄伯杰Vài ngày trước, ông nói trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với phóng viên Tân Hoa xã. Ông cho rằng "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14" được đề xuất nhằm nâng cao mức độ hiện đại hóa của chuỗi cung ứng chuỗi công nghiệp, sự phát triển phối hợp giữa thành thị và nông thôn, và xây dựng nền văn minh sinh thái đã mang lại cho các nước đang phát triển khác vay vốn.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='a8k6'></tfoot>

   <i id='sgmms'><tr id='8i6e6'><dt id='iy2a'><q id='w4io'><span id='ycwk4'><b id='02s6'><form id='2awae'><ins id='eag64'></ins><ul id='s8quk'></ul><sub id='4ui4c'></sub></form><legend id='2awae'></legend><bdo id='gc6o8'><pre id='s0iy'><center id='o2oc'></center></pre></bdo></b><th id='hmTa'></th></span></q></dt></tr></i><div id='ycOqe'><tfoot id='yw8aw'></tfoot><dl id='2wku0'><fieldset id='e2q0'></fieldset></dl></div>
   <legend id='skeo'><style id='i2iq'><dir id='aqkeq'><q id='ea2c'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>