web game danh bai_Nhà nước pháp quyền đang đến gần

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2020-12-21 05:02

 Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, ngày 15 tháng 11, tiêu đề: Pháp quyền đang đến gần

 Tân Hoa Xã phóng viên Chen Fei, Luo Sha, Bai Yang

 Thạch Gia Trang, Hà Bắc, thẩm phán tòa án vận tải đường sắt Zhao Yi đang ti=▼◇○ến hành hòa giải trước khi kiện tụng thông qua Internet. "Nhiệm vụ của thẩm phán của ch•▼úng tôi là cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp và tranh tụng nhiều lần một cửa cho các bên và giải quy•□ết xung đột". Zhao Yi nói.

 Lei Xiuzhu, bí thư chi hội Liên minh thôn Liujin She ở thị trấn Dahu, huyện Minhou, tỉnh Phúc Kiến, đã được viện kiểm sát mời tham gia phiên điều trần công khai về một vụ kiện lợi ích công cộng. Đây là biểu hiện quan trọng của một quốc gia theo pháp quyền ”.

 ...

 Trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa dưới pháp quyền, có rất nhiều nhân vật như vậy. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ◆●▽18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã đưa nhà nước pháp quyền toàn diện vào bố cục chiến lược "bốn toàn diện", lãnh đạo □☆▼1,4 tỷ người dân Trung Quốc đoàn kết và chiến đấu thống nhất, thúc đẩy toàn diện pháp quyền ở một điểm xuất phát lịch sử mới. Hành trình ki◁…■•ến ​​thiết vĩ đại của Trung Quốc.

 Soạn chương mới trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc

 Liu Zhengdong, luật sư đối tác chính của Công ty Luật Junyue, vẫn còn nhớ rõ ngày đó một năm trước.

 Vào tháng 11 năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đ▼…▪ến thăm Trung tâm Hành chính Gubei ở phố Hồng Kiều, quận Trường Ninh trong một chuy■-ến thị sát tại Thượng Hải.

 "Ch…•=úng tôi đang tổ chức một cuộc họp tham vấn ý kiến ​​và đề xuất về dự thảo luật, và mọi người đã thảo luận sôi nổi. Sự xuất hiện của tổng bí thư khi◆▪ến chúng tôi rất được khích lệ", Liu Zhengdong nói.

 Nếu người thực thi pháp luật mạnh thì đất nước mạnh. Việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc liên tục có những bước đột phá mang tính lịch sử và không thể không có một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ.

 Cá nhân ông từng là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp quyền Trung ương, chủ trì 3 kỳ họp Ủy ban Pháp quyền Trung ương, dự ▼●▪2 hội nghị Công tác Chính trị và Pháp luật Trung ương ... Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề ra phương hướng, k◁-ế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm tuân thủ cơ bản nhà nước pháp quyền. , Chỉ ra con đường phía trước.

 Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII được tổ chức vào tháng 10 năm 20◆=▼▷14 đã trở thành hội nghị toàn thể trung ương đầu tiên trong lịch sử của đảng nhằm th…=■…úc đẩy toàn diện pháp quyền, truyền bá k◁•☆◇ế hoạch vĩ đại về nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

 Con đường quyết định số phận, và ngọn cờ dẫn đường.

 Vào tháng 1 năm 2016, hệ thống tuyên thệ theo hiến pháp chính thức được thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc thi hành Hiến pháp đã được đẩy mạnh để làm cho nhịp độ cai trị toàn diện của đất nước càng thêm mạnh mẽ.

 Vào tháng ■▼○8 năm 2018, Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Pháp quyền Trung ương đã được tổ chức. Công tác xây dựng thể chế quan trọng này đã có bước khởi đầu vững chắc, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo nòng cốt của Đảng đối với công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền và sự phối hợp của các bên đã phát huy hiệu quả.

 Vào tháng 1 năm 2019, "Quy định về công tác chính trị và pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc" đã được thực hiện, đã biến kinh nghiệm thành công lâu năm của đảng trong việc lãnh đạo công tác chính trị và pháp luật thành kết quả thể chế, được mọi tầng lớp nhân dân coi là biểu tượng quan trọng của sự đoàn kết hữu cơ quản lý đất nước theo pháp luật và điều hành đảng theo quy định.

 ...

 Trên con đường, thế giới là của công ch△▪•●úng; luật pháp tốt và quản trị tốt là hướng đi của người dân.

 Công tác lập pháp có mục tiêu, hiệu quả và có hệ thống hơn. Sự tham gia của các cơ quan lập pháp vào cải cách có chiều sâu và bề rộng chưa từng có. Hành chính theo quy định của pháp luật được nâng cao và hoạt động của quyền lực được lồng ghép hoàn toàn vào đường lối của nhà nước pháp quyền. Cải cách trong lĩnh vực chính trị và pháp luật dũng cảm lao vào “vùng nước sâu” và hơn thế nữa Bảo vệ mạnh mẽ công bằng và công bằng xã hội.

 Với sự ti=◆◆ến bộ chung của nhà nước pháp quyền, pháp quyền và hành chính pháp quyền, việc xây dựng một quốc gia pháp quyền, một chính phủ pháp quyền và một xã hội pháp quyền đã làm cho “bốn dầm, tám trụ” của pháp quyền Trung Quốc ngày càng vững chắc.

 “Về cơ bản là xây dựng đất nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền”. Vào tháng 10 năm ○●…◆2020, Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã thảo luận và thông qua "Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đ▽▲★ến năm 20…★•■3▷★…•5", một lần nữa để xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới. Thiết lập một dấu hiệu điều hướng.

 Xây dựng nền tảng ổn định lâu dài cho Đảng và đất nước

 Tăng cường bảo vệ toàn diện quyền nhân thân, tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại Internet, ứng phó sự cố vật thể rơi từ độ cao ...

 Vào ngày ▼=●28 tháng ◆=▽5 năm 2020, việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc đã mở ra một thời khắc lịch sử. Kỳ họp thứ ba của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13 đã biểu quyết và thông qua "Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", thông báo sự xuất hiện chính thức của "Kỷ nguyên Bộ luật dân sự" của Trung Quốc.

 Bộ luật dân sự vừa mang đặc sắc Trung Quốc, vừa phản ánh đặc điểm thời đại, vừa phản ánh ý chí của nhân dân, đã lập nên một tượng đài pháp quyền khác trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, đồng thời tô đậm thêm màu sắc hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 Việc quản lý đất nước phụ thuộc vào các tiêu chuẩn, và Anbang phụ thuộc vào các tiêu chuẩn.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được hoàn thiện, mối liên hệ giữa pháp chế và thực thi pháp luật, tư pháp và tuân thủ pháp luật được tăng cường đáng kể, đã thúc đẩy những cải tiến lớn trong hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị.

 Hiến pháp hiện hành mở ra lần sửa đổi thứ năm. Xác định quan điểm chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới trong đời sống chính trị - xã hội đất nước, phản ánh đầy đủ những đổi mới về lý luận, thực tiễn và thể ch▼★•▲ế của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới.

 Xây dựng Luật Quốc ca, sửa đổi Luật Quốc kỳ, Luật Quốc huy, Luật An ninh Quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Từ thiện, Luật Quản lý vắc xin, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ô nhiễm không khí, Luật Bảo đảm dịch vụ văn hóa công cộng, Luật Khuyến công ngành điện ảnh ... … Một số luật quan trọng trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, xã hội và dân sinh, bảo vệ môi trường sinh thái và văn hóa đã được ban hành hoặc sửa đổi.

 Việc xây dựng chính phủ pháp quyền tăng tốc độ chuyển dịch. Thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký bất động sản và các vấn đề khác đã giảm hơn 50%, và hơn 1.000 loại phí hành chính được chính quyền trung ương và tỉnh miễn, giảm.

 Cải cách tư pháp thực sự rất khó khăn. Tòa án nhân dân đã đẩy mạnh cải cách hệ thống đăng ký vụ án, với tỷ lệ đăng ký tại chỗ trên 95%; thẩm phán và công tố viên "cải tổ", với hơn 1□○▪-20.000 thẩm phán và hơn ▷•-90.000 kiểm sát viên được lựa chọn để ti•★▼ếp nhận; hệ thống tố tụng hình sự lấy xét xử làm trung tâm. Cải cách tiếp tục được tiến hành, và bảo vệ nhân quyền tư pháp được tăng cường hơn nữa.

 Trong giai đoạn quy=▼●○ết định của xây dựng xã hội khá giả toàn diện và giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, địa vị và vai trò của nhà nước pháp quyền trong công cuộc đổi mới và phát triển chung của đất nước càng trở nên nổi bật.

 Vào tháng 10 năm ▼◇△●20◇•19, Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa •▪▲△1◇■□9 đã nêu rõ quan điểm: Giữ vững và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 Từ “hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc” đến “hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, sự khác biệt trong một từ càng phong ph•☆-…ú.

 Xu Hanming, giáo sư tại Đại học Kinh tế và Luật Zhongnan, cho biết: “Việc không ngừng phát triển nhà nước pháp quyền một cách toàn diện và đưa các nhiệm vụ khác nhau của đảng và đất nước vào đường lối của nhà nước pháp quyền chắc chắn sẽ xây dựng nền tảng cho sự ổn định lâu dài và nâng cao hạnh ph▽▼•=úc của hàng trăm triệu người”.

 Hướng tới một lĩnh vực mới của luật pháp tốt và quản trị tốt

 Thực hiện nghiêm pháp quyền, điều quan trọng nhất là pháp luật.

 Vào chiều thứ Hai, “phòng khám pháp lý” đã mở cửa đúng giờ tại làng Trấn Trang, thị trấn Trấn Trang, quận Diên Khánh, Bắc Kinh. Những người dân làng đến hỏi ý kiến ​​đang ngồi xung quanh luật sư, và bạn nói về những vấn đề pháp lý gặp phải.

 Yu Fuqin, bí thư chi bộ làng Zhenzhuquan, cho biết sau khi mở "phòng khám pháp lý" trong làng, dân làng rõ ràng ít tranh chấp hơn. Khi gặp khó khăn, ông thường "đi tìm người đứng đầu", nhưng giờ ông rất thích "đi tìm pháp luật".

 Đây là một mẫu mực sống động về xây dựng nông thôn dưới ch◇◇▪-ế độ pháp quyền ở Trung Quốc. Theo “Ý kiến ​​về tăng cường xây dựng pháp quyền ở nông thôn” do Ban Pháp ch▲△-■ế Trung ương ban hành năm nay, sẽ nỗ lực phấn đấu để đến năm =▼□2022, hệ thống dịch vụ công nông thôn ngày càng hoàn thiện, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ và quần ch★◇úng nhân dân sẽ tăng lên đáng kể.

 Th▼●▽úc đẩy toàn diện nhà nước pháp quyền là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và gian khổ, đ□○◁●ồng thời là một cuộc cách mạng sâu rộng và sâu rộng trong lĩnh vực quản trị quốc gia.

 Phóng viên được biết từ Văn phòng Ủy ban Pháp quyền Trung ương, đã xác định được 40 đô thị kiểu mẫu xây dựng chính quyền pháp quyền trên toàn quốc (quận, huyện) và ▽◆7 đợt trong số gần 3.000 làng dân chủ pháp quyền đã được nêu tên. Một bầu không khí xã hội tốt để giải quyết các mâu thuẫn và dựa vào luật pháp đang dần hình thành.

 —— Niềm tin của nhân dân vào nhà nước pháp quyền bắt ngu▽□•ồn từ sự công bằng và công lý trong mọi vụ án.

 Theo thống kê, kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII, các tòa án trên cả nước đã thụ lý 1,○☆78 triệu vụ án giám sát xét xử, 3,8=○□☆6 triệu vụ án chuyển hình sự, 1,1 vụ án cải tạo, chuyển án hình sự. Một vạn vụ án, hàng loạt vụ án oan, sai đã được sửa chữa đúng pháp luật theo nguyên tắc tư pháp hình sự được ví như “án oan thì bao giờ”.

 —— Niềm tin của người dân vào pháp quyền bắt nguồn từ ý thức đạt được pháp quyền trong mọi "vấn đề nhỏ" của cuộc sống của người dân.

 Không cần phải về nước đổi CMND, xe tư nhân được miễn kiểm định trong vòng ▼-6 năm, xuất nhập cảnh toàn quốc ... Ngày càng có nhiều biện pháp có lợi cho nhân dân đã cho phép quần ch•▷◇úng được chia sẻ thành quả của cải cách trong nhà nước pháp quyền. Theo thống kê, tính đến cuối năm ▪▷201□△•9, Trung Quốc đã thành lập •□●41.080 tổ chức dịch vụ pháp lý công ở bốn cấp tỉnh, thành phố, quận và thị trấn, đồng thời thành lập 2.▷○-8▽▪●▷2◇▼◆◁8 cơ quan trợ giúp pháp lý thực sự cung cấp dịch vụ pháp lý đến tận nơi người dân.

 Trong quá trình phát triển nhà nước pháp quyền toàn diện, mỗi người dân là nhân chứng, người thúc đẩy và thụ hưởng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc. Sức mạnh của pháp quyền giống như làn gió xuân chuyển mưa làm ẩm vạn vật âm thầm, gieo vào lòng người niềm tin chân thành tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật.

 Đứng ở đầu thủy triều, biết rằng sóng cao, gió lớn.

 Trong dòng chảy thời đại, Trung Quốc dưới ch◇▪ế độ pháp quyền đang có những bước phát triển trở thành một quốc gia hùng mạnh về pháp quyền, vi△▲★•ết nên một chương mới hào hùng trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa dưới pháp quyền. (PV: Deng Qianqian) [Biên tập: Ye Pan]

web game danh bai_Nhà nước pháp quyền đang đến gần

Mạng lưới Hoa kiều Trung Quốc, ngày 30 tháng 10. Theo báo cáo "Qiao Bao" của Hoa Kỳ, một vài ngày trước, Liên đoàn các Hiệp hội người Mỹ gốc Á và Phòng Thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc đã báo cáo với Điều phối viên Đội chống tội phạm căm thù châu Á của Sở Cảnh sát thành phố New York, Lu Xiaoshi và Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố 62 Chen Tao. Ba sĩ quan cảnh sát cấp cao xuất sắc của Trung Quốc, trong đó có Zhang Shixing, Giám đốc Cục Metro 34, đã cấp giấy khen, khen ngợi họ là những người trẻ và có triển vọng, phụ trách đảng và đóng góp xuất sắc trong việc phục vụ cộng đồng châu Á. Buổi lễ trao giải được tổ chức tại Brooklyn vào tối ngày 28 tháng 10. Chen Shanzhuang, Chủ tịch Hiệp hội Người Mỹ gốc Á và Phòng Thương mại Mỹ-Trung, đã trao tặng bằng khen cho Chen Tao, giám đốc chi nhánh 62 của cảnh sát thành phố, và Zhang Shixing, giám đốc chi nhánh 34 của tàu điện ngầm ở Brooklyn. Giấy chứng nhận, huy chương được trao cho Chen Tao

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='ciou'></tfoot>

   <i id='yequ'><tr id='08yek'><dt id='0ae0'><q id='uZIWb'><span id='4c8a6'><b id='eggme'><form id='ooyu0'><ins id='248ue'></ins><ul id='u2owu'></ul><sub id='gqou6'></sub></form><legend id='46g0'></legend><bdo id='1nXR9'><pre id='2cqys'><center id='ggi4a'></center></pre></bdo></b><th id='0us22'></th></span></q></dt></tr></i><div id='8qes0'><tfoot id='8og02'></tfoot><dl id='0q0o'><fieldset id='mu28'></fieldset></dl></div>
   <legend id='7JJo'><style id='0sw0'><dir id='oiak0'><q id='ys8ii'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>