ibongda nhận định_Thúc đẩy sự phát triển chất lượng caoủa sảxuấvớihuyểđổi thô mi

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2020-12-21 14:41

 [Học thực hiện tinh thần Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19]

 Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh t□●△ế Sông Dương Tử, Đại học Nam Kinh và nhà nghiên cứu trong ngành của chúng tôi, Trường Kinh tế và Quản lý, nhà nghiên cứu Đại học Đông Nam Wang Maoxiang

 Gần đây, "Khuyến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng K-□▲ế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn phát triển kinh t▷●▼•ế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm ◇☆◆2035" (sau đây gọi là "Khuyến nghị") được Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa ••…19 thông qua đã đề xuất rằng Duy trì sự ổn định cơ bản của khu vực sản xuất, củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực ", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải" th▷△■•úc đẩy sự hội nhập sâu rộng của nhiều ngành khác nhau như Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, và thúc đẩy sự phát triển của các cụm sản xuất tiên tiến. " Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, và một vòng chuyển đổi công nghiệp mới đang bắt đầu và xuất hiện. Vòng mới của chuyển đổi công nghiệp là sự tích hợp sâu rộng của công nghiệp hóa và thông tin hóa, và là một quá trình chuyển đổi công nghiệp với số hóa, mạng và trí tuệ là cốt lõi của ngành sản xuất. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất ở Trung Quốc đang bắt đầu đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi thông minh và đẩy nhanh quá trình tích hợp và phát triển của Internet vạn vật và sản xuất. Phương thức sản xuất và vận hành của các doanh nghiệp sản xuất truyền thống luôn thay đổi theo hướng thông minh và tự động hóa. Trí tuệ đang trở thành động lực mới cho sự chuyển đổi và nâng cấp của ngành sản xuất.

 Thông minh hóa là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để kết nối thi◇□ết bị, sản phẩm, nhà sản xuất và doanh nghiệp phân tán hoặc biệt lập trong một chuỗi công nghiệp, chuỗi giá trị, v.v. để tạo thành một sự phát triển liên kết. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ▪○18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp công nghệ cao và các ngành sản xuất tiên tiến. Sự hội nhập của ngành công nghiệp và công nghệ thông tin đã được đẩy mạnh, và trình độ sản xuất thông minh tiếp tục được cải thiện. Như đề xuất đã đưa ra, hãy th○▲▼▲úc đẩy các ngành công nghiệp truyền thống cao cấp, thông minh và xanh, đồng thời phát triển sản xuất theo định hướng dịch vụ. Trí tuệ của ngành sản xuất không chỉ ch☆▲ú ý đ•▼ến trí thông minh của liên k■◁▽=ết "sản xuất", mà còn là trí thông minh toàn diện của toàn bộ chuỗi sản xuất, bao g…◇ồm R&D, sản xuất, cung ứng, bán hàng và dịch vụ. Đặc biệt, ch▼■▽úng ta phải tập trung vào việc sử dụng trí thông minh như một vật chủ để đẩy nhanh những thay đổi cơ bản trong phương thức sản xuất chế tạo và hình thức doanh nghiệp.

 Trước tiên, chúng ta phải hiểu đầy đủ về tầm quan trọng của sự chuyển đổi thông minh trong sản xuất.Trong những năm gần đây, các quốc gia phát triển và khu vực mà đại diện là Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đã đưa ra các chiến lược quốc gia về “tái công nghiệp hóa” dựa trên sản xuất thông minh. Trong số đó, Công nghiệp 4.0 của Đức đã nhận được sự quan tâm sâu rộng của giới học thuật, công nghiệp và chính trị toàn cầu. Mục đích chính của nó là dựa vào sản xuất thông minh để từng bước tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất. Trung Quốc cũng đã ban hành các chính sách liên quan, trong đó rõ ràng đưa ra ý nghĩa chi•…•▽ến lược quan trọng của sản xuất thông minh đối với sự phát triển của Trung Quốc như một cường quốc công nghiệp. Sản xuất thông minh giúp thúc đẩy cải tiến tổng thể chất lượng, hiệu quả và lợi ích chung của ngành sản xuất. Trong vòng điều chỉnh mới đối với cấu trúc công nghiệp toàn cầu, ai có thể dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thông minh sẽ có khả năng cạnh tranh mạnh hơn và do đó có được lợi th-•ế trong cạnh tranh trong tương lai.

 Thứ hai, ch◆☆úng ta phải đẩy nhanh việc tr☆…▽ồng trọt sản xuất thông minh với các đặc điểm của địa phương."Sản xuất thông minh +" là biểu hiện của sản xuất thông minh, và sản xuất cá nhân hóa là đặc điểm cơ bản của sản xuất thông minh. Tất cả các địa phương nên so sánh các tiêu chuẩn quốc gia liên quan về sản xuất thông minh, tập trung nắm bắt các tầm cao chỉ huy của phát triển sản xuất thông minh, thúc đẩy sâu sắc "thông minh +", th▲▷úc đẩy trồng trọt và xây dựng các xưởng thông minh và nhà máy thông minh, đ△▼▲ồng thời thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp sản xuất truyền thống. Cần xây dựng một số doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo hàng đầu và các doanh nghiệp công nghệ cao liên quan có tính chất địa phương, thành lập một số doanh nghiệp sản xuất thông minh chuẩn mực, thực hiện chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh, thúc đẩy xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại với trí tuệ.

 Thứ ba, cần tăng cường nghiên cứu công nghệ mũi nhọn của sản xuất thông minh.Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn cơ khí hóa và điện khí hóa, thiếu nguồn dự trữ và năng lực công nghệ thông tin, đặc biệt là thiếu các công nghệ cốt lõi quan trọng độc lập và có thể kiểm soát, đồng thời vẫn phải đối mặt với vấn đề thiết bị chính và các thành phần cốt lõi bị người khác kiểm soát. Muốn vậy, cần tăng cường nghiên cứu phát triển các công nghệ thông minh cốt lõi và phát triển mạnh mẽ phần mềm sản xuất thông minh, hệ thống phần cứng và các sản phẩm tích hợp tương ứng. Về nghiên cứu công nghệ mũi nhọn cho ngành sản xuất thông minh, ch▪◆▽úng ta phải đặc biệt chú trọng nghiên cứu phát triển công nghệ rô bốt thông minh, đẩy nhanh ti▪◇○…ến độ phát triển hàng loạt sản phẩm thiết bị thông minh mới có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thông minh và tự động hóa. Cần kết hợp nghiên cứu và phát triển các công nghệ thông minh để xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho ngành công nghiệp thông minh và nâng cao khả năng kiểm soát đối với sự phát triển của ngành.

 Thứ tư, ch▪▷úng ta phải tập trung vào vai trò nền tảng của công nghệ mạng đối với sự phát triển của sản xuất thông minh.Cần đẩy nhanh tốc độ phủ sóng xây dựng mạng 5G trong khu vực, th▲□◁úc đẩy ứng dụng thí điểm “Internet công nghiệp 5G” của các doanh nghiệp, hiện thực hóa việc tích hợp sâu rộng thế hệ công nghệ thông tin và sản xuất mới, hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp triển khai sản xuất thông minh. Cần k★□ết hợp ứng dụng Internet vạn vật để xây dựng hệ thống sản xuất thông minh với tính năng tích hợp cao của hệ thống vật lý và hệ thống thông tin làm đặc điểm cốt lõi, thiết lập mô hình kỹ thuật số liên quan đ○◇▪ến dây chuyền sản xuất, sản phẩm, thi…☆◆◇ết bị, quy trình nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và quy trình sản xuất. Cần sử dụng công nghệ Internet of Things để từng bước hoàn thiện các phương tiện thông tin cơ bản liên quan đ•=☆ến sản xuất thông minh của doanh nghiệp, và thúc đẩy sự kết nối và thông tin liên lạc giữa con người, con người và thiết bị, và thiết bị trong hệ thống sản xuất thông minh.

 Thứ năm, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh trong mọi lĩnh vực sản xuất.Sản xuất thông minh không chỉ đơn giản sử dụng máy móc để thay thế sức lao động mà liên quan đ○▪▽▪ến sự phối hợp của toàn bộ chuỗi cung ứng. Cần lấy trí tuệ nhân tạo làm cốt lõi, bao g☆◁□◇ồm tất cả các khía cạnh của sản xuất, bao g=▽▪-ồm thiết kế, R&D, sản xuất, bán hàng và dịch vụ, đ=-ồng thời k◁•ết hợp các công nghệ thông tin thế hệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, 5G và các công nghệ sản xuất tiên tiến để hiện thực hóa sản xuất thông minh Tích hợp phát triển và đột phá đổi mới. Trên cơ sở đó, đổi mới ứng dụng công nghệ thông minh để phục vụ tất cả các liên k●●•▽ết trong sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng ... và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất của doanh nghiệp.

 Sản xuất là nền tảng của nền kinh tế thực, nền tảng của một quốc gia mạnh và nền tảng của một quốc gia. Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất là chìa khóa để phát triển chất lượng cao. Từ góc độ toàn cầu, phương thức sản xuất của ngành sản xuất đang nhanh chóng chuyển sang “mô hình sản xuất thông minh”. Sản xuất thông minh đại diện cho hướng phát triển của ngành công nghiệp sản xuất và cung cấp nền tảng và khả năng cho việc chuyển đổi, nâng cấp và phát triển bền vững công nghiệp. Đứng trên xuất phát điểm mới, cần nắm bắt cơ hội hội nhập và phát triển của số hóa, mạng và trí tuệ hóa, đẩy mạnh hội nhập sâu rộng giữa sản xuất và công nghệ thông minh, không ngừng nâng cao trình độ của trí tuệ sản xuất. Do đó, Made in China sẽ ti◇□△☆ếp tục vượt qua n▽▷út thắt phát triển và ti•▲☆▷ến bước vững chắc trên con đường đạt được sự phát triển chất lượng cao. [Chỉnh sửa: Guo Mengyuan]

ibongda nhận định_Thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của sản xuất với chuyển đổi thông minh

Tin tức CCTV: Tại cuộc họp báo ngày hôm qua (30/10), người có liên quan phụ trách Cục Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc đã giới thiệu về tình hình tuyển dụng doanh nghiệp và mời chào người mua. Theo báo cáo, tổng diện tích trưng bày của CIIE lần này đã mở rộng thêm gần 30.000m2 so với trước, thu hút 400.000 lượt khách tham quan chuyên nghiệp đến đăng ký. Sun Chenghai, Phó Giám đốc Cục Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc: Các công ty từ nhiều quốc gia khác nhau đang tích cực tham gia triển lãm, và tổng diện tích triển lãm đã mở rộng thêm gần 30.000 mét vuông so với lần triển lãm trước. 500 công ty hàng đầu thế giới và các công ty hàng đầu trong ngành sẵn sàng tham gia hơn, với tỷ lệ hoàn vốn hơn 70%, khu vực triển lãm tăng 14% so với triển lãm trước và hàng chục công ty đã ký hợp đồng cho ba CIIE tiếp theo, điều này chứng tỏ đầy đủ rằng thế giới

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='9bxn'></tfoot>

   <i id='eeyo'><tr id='6aoeq'><dt id='kuew'><q id='c204a'><span id='sg6s'><b id='68aw8'><form id='emaw'><ins id='9prn'></ins><ul id='vntx'></ul><sub id='kuew'></sub></form><legend id='g00oy'></legend><bdo id='k0yc'><pre id='jn5z'><center id='w2qi'></center></pre></bdo></b><th id='gqsks'></th></span></q></dt></tr></i><div id='o6i6'><tfoot id='g284o'></tfoot><dl id='3nxv'><fieldset id='RCo3'></fieldset></dl></div>
   <legend id='4mcs6'><style id='qeq44'><dir id='ui80'><q id='yu6s'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>