win288 miền bắc-Xây dựng một nền hiệđại hóa sự chung sốhàiòa giữcoười và thiênên-

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2020-12-07 08:45

 "Xây dựng một nền hiện đại hóa sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên"

 [Từ điển mới "năm năm thứ 1○▽○▲4"]

 Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 1○▼9 thông báo, Trung Quốc sắp bước vào một giai đoạn phát triển mới là xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại trở thành mục tiêu phấn đấu sau khá giả toàn diện. “Khuyến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn đến năm 20▼◁☆▷35” nêu rõ: “Thực hiện sâu rộng các chiến lược phát triển bền vững, hoàn thiện cơ ch▲◁◆…ế phối hợp trong lĩnh vực văn minh sinh thái và xây dựng hệ thống văn minh sinh thái Th◁=úc đẩy sự chuyển đổi xanh tổng thể của phát triển kinh tế và xã hội, và xây dựng một nền hiện đại hóa, trong đó con người và thiên nhiên sống hài hòa. ”Điều này làm rõ vị trí nổi bật của việc xây dựng một nền hiện đại hóa, trong đó con người và thiên nhiên sống hài hòa trong tổng thể hiện đại hóa.

 Để xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, vị trí nổi bật của hiện đại hóa đề cao sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 Thứ nhất, sự chung sống hài hòa của con người và thiên nhiên có liên quan đến tương lai của quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc tích cực khám phá sự phát triển bền vững của xã hội loài người, và coi một Trung Quốc tươi đẹp là mục tiêu lớn của việc xây dựng nền văn minh sinh thái. Văn minh sinh thái là một hình thức phát triển văn minh, đặc trưng bởi sự chung sống hài hòa giữa con người và tự nhiên, con người và xã hội, và sự thịnh vượng bền vững. Sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Quốc được thực hiện không ngừng theo con đường phát triển văn minh, cuộc sống thịnh vượng và sinh thái tốt. 。

 Thứ hai, sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên có liên quan đến phát triển kinh t○…■●ế chất lượng cao. Môi trường sinh thái tốt là nền tảng của phát triển kinh tế bền vững. Sự phát triển kinh tế được biểu hiện ở sự gia tăng của cải xã hội Hoạt động lịch sử đầu tiên của loài người là lao động sản xuất, lao động và tự nhiên cùng tạo thành nguồn gốc của mọi của cải. Việc tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường sinh thái chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù của thiên nhiên, khi đó sản xuất và đời sống của con người sẽ không bền vững, của cải đã có sẽ bị mất đi, ảnh hưởng đến chất lượng phát triển kinh t==☆★ế.

 Thứ ba, sự chung sống hài hòa của con người và thiên nhiên có liên quan đến sự thịnh vượng chung của mọi người. Công bằng xã hội chủ y□■ếu bao gồm công bằng giữa các thế hệ và công bằng giữa các thế hệ. Một môi trường sinh thái tốt là sản phẩm công cộng công bằng nhất và là sinh kế của mọi người. Trong cùng một thời đại, môi trường sinh thái bị con người phá hủy, và k●□▷ết quả thường là một số ít người được hưởng lợi trong khi phần lớn người dân bị mất quyền lợi, ảnh hưởng đ◁▼ến công bằng xã hội. Nếu chúng ta hy sinh môi trường tự nhiên mà thế hệ sau phụ thuộc vào để tồn tại để đổi lấy lợi ích của những người đương thời, thì sự bình đẳng giữa các th-△ế hệ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và mục tiêu cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân sẽ khó đạt được.

 Thứ tư, sự chung sống hài hòa của con người và thiên nhiên có liên quan đến sự phát triển toàn diện của con người. Môi trường sinh thái đẹp có chức năng thẩm mỹ quan trọng, cảnh đẹp thiên nhiên có thể làm tâm trạng vui thích, b◆◇ồi đắp tình cảm. Từ xa xưa, không biết bao nhiêu văn nhân, mực khách đã truyền tụng cảnh đẹp “vườn cảnh”, để lại nhiều kiệt tác lưu truyền qua các thời đại, hình thành nên những cảnh quan văn hóa đặc sắc, khơi dậy niềm khao khát của con người và xây dựng một môi trường sinh thái tươi đẹp “Ngắm núi, xem nước”. , "Hãy nhớ những nỗi nhớ" của sự nhiệt tình của Trung Quốc xinh đẹp, th▷●▲■úc đẩy sự phát triển toàn diện của mọi người để đạt được tiến bộ thực chất rõ ràng hơn.

 Để xây dựng một nền hiện đại hóa chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, chúng ta phải kiên trì đổi mới khái niệm, đổi mới hệ thống và đổi mới công nghệ, và làm việc từ thế hệ này sang thế hệ khác, không ngừng nghỉ trong một thời gian dài.

 Trước hết, kiên trì đổi mới ý tưởng và hình thành định hướng giá trị phát triển xanh. Thực hiện quan niệm “non xanh nước bi■△ếc, núi vàng n◇▽◁◆úi bạc”, coi vẻ đẹp sinh thái và tăng trưởng kinh tế “cùng có lợi” là tiêu chuẩn giá trị quan trọng để phát triển chất lượng cao. Xây dựng khái niệm “bảo vệ môi trường sinh thái là bảo vệ năng suất, cải thiện môi trường sinh thái là phát triển năng suất”, ủng hộ phương thức sản xuất và lối sống xanh, thúc đẩy phát triển xanh, phát triển các-bon thấp và phát triển vòng tròn, cải thiện môi trường sản xuất và sống, tạo môi trường sinh thái tốt Điểm tăng trưởng của cuộc sống hạnh phúc của người dân và thúc đẩy chuyển đổi xanh tổng thể của phát triển kinh t=●☆◇ế và xã hội. Tuân thủ quan điểm “cảnh quan, rừng, ruộng, hồ và cỏ là một cộng đồng sống”, chúng tôi sẽ phối hợp quản lý cảnh quan, rừng, ruộng, hồ và cỏ, nâng cao khả năng tái chế của hệ sinh thái và duy trì cân bằng sinh thái.

 Thứ hai, kiên trì đổi mới hệ thống, và cải thiện hệ thống văn minh sinh thái cùng t▲■△▷ồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Thi◆◇◇ết lập một hệ thống ràng buộc vững chắc và biến hệ thống văn minh sinh thái trở thành một đường dây căng thẳng không thể chạm tới. Cải thiện hệ thống bảo vệ môi trường sinh thái về ngăn chặn nguồn, kiểm soát quá trình, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm giải trình, và hình thành một cơ chế lực lượng chặt chẽ để bảo vệ môi trường. Phát huy h▼▲◆ết vai trò giáo dục và hướng dẫn của các quy định của thị trấn và các quy ước xã hội liên quan đ□●ến mọi công dân, tăng cường sự chung tay xây dựng và chia sẻ, và hình thành một mô hình phát triển sinh thái tốt trong đó toàn xã hội tham gia, xây dựng và thụ hưởng.

 Cuối cùng, kiên trì đổi mới công nghệ và hình thành hỗ trợ chi☆▷△ến lược cho phát triển xanh. Khoa học và công nghệ có tác dụng rất nhiều trong việc ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện sinh thái. Hiện nay, các phương pháp khoa học như luật vật lý, luật hóa học và luật sinh học được sử dụng rộng rãi trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ô nhiễm đất. Công nghệ viễn thám vệ tinh, công nghệ máy tính và công nghệ kỹ thuật sinh học đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Trong thời kỳ mới, công tác khoa học và công nghệ về sinh thái và môi trường phải bám sát vấn đề, định hướng nhu cầu và định hướng kết quả, ti▷-•ếp tục đẩy mạnh đổi mới hệ thống khoa học và công nghệ, đổi mới cơ ch■-ế tổ chức nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, không ngừng thể hiện sức mạnh của khoa học và công nghệ trong thúc đẩy phát triển xanh.

 (Tác giả: Cheng Changchun, tỉnh Giang Tô, Sở Trung tâm nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc giám đốc cơ sở, Đại học Nam Thông, Giang Tô Học viện sông Dương Tử khu kinh t◁◇○•ế)[Chỉnh sửa: Zhu Yanjing]win•☆2□●◇…8•◇▷•8 miền bắc

win288 miền bắc-Xây dựng một nền hiện đại hóa sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên-games bài đổi thưởngHộnghị leo núHoà Sơn Tru Quốc lần thứ 16

Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020. Đây là Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng và những người khác trên bục. Tân Hoa xã phóng viên Wang Ye / Ảnh: Phát triển đất nước tuyệt vời, lập kế hoạch đầu tiên, các nút quan trọng, triển khai bất thường. Vào mùa thu vàng tháng 10, Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã được tổ chức thành công tại Bắc Kinh. Đây là cuộc gặp quan trọng được tổ chức tại điểm nút lịch sử sắp bắt đầu chặng đường mới xây dựng xã hội khá giả về mọi mặt và xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Cuộc họp đã thảo luận và thông qua “Kế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn của Ủy ban Trung ương CPC về Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia và năm 2003

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='4ui4c'></tfoot>

   <i id='i8g0m'><tr id='wkmuo'><dt id='y6u0'><q id='kc2i6'><span id='esaoa'><b id='pblf'><form id='qc06'><ins id='c6sq'></ins><ul id='0es44'></ul><sub id='2FCPB'></sub></form><legend id='6w6ka'></legend><bdo id='kgko2'><pre id='aec6q'><center id='wsy4k'></center></pre></bdo></b><th id='i60g2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='amia0'><tfoot id='e6isy'></tfoot><dl id='qeeu0'><fieldset id='a0qs8'></fieldset></dl></div>
   <legend id='8m02'><style id='o6eee'><dir id='2qqg6'><q id='060s6'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>