xshcm_Lợi nhuận ròng của Career International thuộc về công ty mẹroba quý đầu nămă16,42% s

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2021-01-04 14:37

 Chinanews, ngày 2◇▽■8 tháng 10. Gần đây, các công ty niêm y△◆ết đã liên tiếp công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III. Theo số liệu từ báo cáo tài chính quý 3 năm ◆-△20△◇▪=20 của Career International, hoạt động của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm, đạt thu nhập hoạt động 27◇◆▷▽3.7•□•6•◆▲8.△•△◇700 NDT; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết là 13-=○=3.78◁☆▷1.600 NDT, tăng 16,42% so với cùng kỳ năm trước; thuộc về cổ đông của các công ty niêm yết Lợi nhuận ròng sau khi trừ đi các khoản lãi và lỗ không định kỳ là 10…◆▼▪8.☆▪216.◆•300 nhân dân tệ, tăng 6,2☆○▽8% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Trong thời gian báo cáo, Career International đã tăng cường xây dựng các nền tảng Internet công nghiệp, tích hợp công nghệ SaaS, các nền tảng tuyển dụng ngành dọc trực tuyến và các dịch vụ ngoại tuyến trong toàn bộ chuỗi ngành để trao quyền cho hệ sinh thái. Tập trung vào nhu cầu thông minh về nhân tài của chính phủ và ngành công nghiệp, liên k○•ết chính phủ (G end), doanh nghiệp (B end), công ty dịch vụ nguồn nhân lực (H end), nhân tài (C end) theo nhiều chiều và tích hợp các dạng sản phẩm sinh thái khác nhau để dẫn dắt ngu◁◁ồn nhân lực Chuyển đổi Internet công nghiệp, đổi mới liên tục các mô hình hợp tác kinh doanh mở, chia sẻ và đôi bên cùng có lợi.

 Được thúc đẩy bởi hoạt động tinh t★●ế, tăng tốc phát triển việc làm linh hoạt

 Kể từ năm 20▽□▪▲20, Career International đã tăng cường sự hợp tác giữa các văn phòng phía trước và phía sau, và trên cơ sở “vòng tròn kinh doanh dọc”, nó đã củng cố hơn nữa mục tiêu “hàng nghìn người và hàng nghìn việc làm” cho các nhà máy phía sau và không ngừng cải thiện thông qua sự hỗ trợ của dữ liệu và công nghệ Chất lượng giao hàng và hiệu quả giao hàng. Trong kỳ báo cáo, hiệu quả hoạt động tinh chỉnh của ba mảng kinh doanh chính là tìm kiếm nhân tài tầm trung đ▲▪…ến cao cấp, thuê ngoài quy trình tuyển dụng và việc làm linh hoạt tiếp tục cho thấy: tính đ△▷☆•ến cuối tháng ◁=•◇9 năm 2020, hơn 14.=◇350 nhân sự quản lý từ trung cấp đến cao cấp và các vị trí kỹ thuật chuyên nghiệp đã được giới thiệu thành công cho khách hàng.

 Với sự hỗ trợ của các chính sách quốc gia và sự gia tăng không ngừng của nhu cầu doanh nghiệp, Career International đã thể hiện lợi th△◆ế của mình trong lĩnh vực dịch vụ việc làm linh hoạt. Hoạt động kinh doanh việc làm linh hoạt trong nước đã tăng tốc đáng kể, với doanh thu tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và liên tục đột phá ở các vị trí nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tính đến ngày 30 tháng 9, Career International Management đã điều động hơn 17.•■▪770 nhân viên, với tổng số 13•=3.○▽▪500 nhân viên được điều động.

 Trong số đó, trong quý ●■3, số lượng chuyên gia quản lý nước ngoài tăng hơn ▲=•★2.▽▽600 người, gấp ●○4 lần mức tăng ròng lũy ​​k◆○=ế của số lượng chuyên gia nước ngoài trong nửa đầu năm và sự phát triển đã tăng tốc đáng kể.

 Công nghệ liên kết đa chiều giữa chính phủ và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của ngu◆◇ồn nhân lực chính phủ và doanh nghiệp

 Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ giải pháp ngu▪▪ồn nhân lực tổng thể dựa vào công nghệ, trong kỳ báo cáo, Career International ti■☆△ếp tục tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, nâng cấp nền tảng và hiệu suất sản phẩm SaaS, đồng thời tích cực tham gia xây dựng nền tảng kỹ thuật số nguồn nhân lực của chính phủ đa quốc gia. Cung cấp hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

 Trong số đó, "Care Talent to Cloud" kết hợp môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công nghệ nguồn nhân lực sáng tạo dựa trên HRSaaS cho các ngành công nghiệp chính như y t◁◇▲△ế, tài chính, bán lẻ và các ngành công nghiệp chủ chốt khác, cũng như các nhu cầu và kịch bản ứng dụng chuyển đổi kỹ thuật số ngu•●ồn nhân lực của khách hàng doanh nghiệp trung ương. Sự k△▲ết hợp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, giúp các công ty tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số cho nhân viên.

 Đồng thời, Career International tiếp tục kết hợp các công nghệ mới với các kịch bản ứng dụng nguồn nhân lực của chính phủ và các tổ chức công. Sau khi các sản phẩm "tuyển dụng và kiểm tra tích hợp" được giới thiệu cho các nhân tài được triển khai đầy đủ ở Tân Cương, họ đã liên tiếp cập bến Bắc Kinh, Sơn Đông và những nơi khác. Tổng cộng 6○○◆50.000 lượt đăng ký dịch vụ trực tuyến và phỏng vấn kiểm tra trực tuyến đã đạt được; "nền tảng Internet cho ngành công nghiệp việc làm chính xác" đã được ra mắt tại Quận Jinnan Thiên Tân đã được đưa vào một phần hữu cơ của quản trị nhân tài đô thị "Smart Jinnan" của Thiên Tân, có thể gi●•□úp chính quyền khu vực mở ra nguồn cung nhân tài và ngành Việc xây dựng một nền tảng sinh thái theo yêu cầu sẽ tạo ra một h=◇ồ dữ liệu nhân tài và hỗ trợ mạnh mẽ cho các cơ quan chính phủ liên quan để giới thiệu nhân tài trong khu vực, đưa ra các quyết định công nghiệp và hoạch định chính sách nhân tài tại địa phương.

 Tập hợp các đối tác chất lượng cao để tạo ra một hệ sinh thái kết nối công nghiệp

 Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ nhân lực của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, theo số liệu thống kê của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, tính đến cuối năm ○-20◁☆◁□1•★9, cả nước đã có ☆=•☆39.•▪▷■5▽■☆68 tổ chức dịch vụ nhân lực thuộc nhiều loại hình khác nhau được thành lập. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp này phải đối mặt với những thách thức như phân mảnh thị trường, tính đồng nhất của sản phẩm và năng lực cạnh tranh quốc tế yếu, sự cạnh tranh giữa các cơ quan trong ngành ngày càng gay gắt và việc tạo ra chuỗi giá trị tổng thể chưa được phát huy h△◇ết.

 Là một tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành dịch vụ ngu=☆ồn nhân lực của Trung Quốc, Career International cam k=■ết tích cực xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp thông qua hợp tác đa phương trong bối cảnh k◆◇★◇ết nối công nghiệp và thông qua hợp tác kinh doanh, liên doanh, quỹ công nghiệp, xây dựng nền tảng, v.v., để liên kết và thúc đẩy các đối tác tương ứng của họ Thuận lợi, mở ra chuỗi giá trị ngành và chuyển trạng thái trò chơi tổng bằng không có tính cạnh tranh cao của ngành thành trạng thái cạnh tranh.

 Vào năm 20●▷20, Career International sẽ tích cực sử dụng nền tảng kết nối ngành nhân lực trong lĩnh vực săn đầu người của mình-Hewa và nền tảng chuỗi cung ứng nguồn nhân lực-Geebox, để tổng hợp hơn 5.000 đối tác ngang hàng và hợp nhất các cuộc thi phân khúc nguồn nhân lực Các công ty xuất sắc của Dao đã cùng nhau thành lập Quỹ Shangxian, tập trung đầu tư vào công nghệ mới và các mô hình ngu■◆=ồn nhân lực mới.

 Trong tương lai, Career International sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào công nghệ và thông qua các hoạt động đổi mới theo xu hướng chung của kết nối công nghiệp, để thực sự thúc đẩy sự kết hợp hữu cơ của chuỗi nhân tài với chuỗi công nghiệp, chuỗi vốn và chuỗi đổi mới. [Chỉnh sửa: Li Ji]

xshcm_Lợi nhuận ròng của Career International thuộc về công ty mẹ trong ba quý đầu năm tăng 16,42% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái kết nối công nghiệ

China News Service, Dongguan, ngày 30 tháng 10 (Li Yingmin và Li Chun) Hội chợ các sản phẩm nổi tiếng Đông Quan Đài Loan lần thứ 11 năm 2020 (sau đây gọi là "Dongguan Taiwan Expo") sẽ được tổ chức tại Dongguan, Quảng Đông từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Phóng viên đã đến thăm địa điểm triển lãm và nhận thấy tại hội chợ triển lãm Đông Quan Đài Loan lần này, một số nhóm doanh nhân trẻ đến từ Đài Loan đã đến triển lãm với các sản phẩm như công nghệ sinh học, sáng tạo văn hóa, công nghệ điện tử, thổi sức sống trẻ vào triển lãm. Những năm gần đây, với sự hỗ trợ của các chính sách cho thanh niên Đài Loan đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại đại lục, ngày càng có nhiều đội thanh niên khởi nghiệp của Đài Loan đến đại lục khởi nghiệp. Gian hàng Khởi nghiệp và Đổi mới Thanh niên Khu vực Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao được thành lập tại Hội chợ triển lãm Đông Quan Đài Loan, thu hút 39 nhóm doanh nhân trẻ Đài Loan

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='aqggs'></tfoot>

   <i id='2s60'><tr id='2uwu'><dt id='86ew8'><q id='o0kg'><span id='424mg'><b id='SYui'><form id='w4io'><ins id='y8us'></ins><ul id='u8g8'></ul><sub id='aqggs'></sub></form><legend id='026io'></legend><bdo id='a8k6'><pre id='04q8'><center id='S1LwG'></center></pre></bdo></b><th id='lvdn'></th></span></q></dt></tr></i><div id='pnOi'><tfoot id='pnOi'></tfoot><dl id='aqkeq'><fieldset id='y42s'></fieldset></dl></div>
   <legend id='aa4q0'><style id='04ca2'><dir id='i4s6i'><q id='2wi8'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>