xshue_Quan sát đầu tiên - Ba hướng dẫcủa Tổng bí thư Tập CậBình cho côviệc -bvấđề nôth

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-07 10:47

 

 

 Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương. Tổng bí thư chỉ rõ: “Nông nghiệp là nền tảng của đất nước, lấy nước là nền tảng của nước nhà” “Cần kiên trì nhìn nông nghiệp, nông thôn, nông dân bằng góc độ lịch sử”. Đất nước, quốc gia này, cung cấp một cái nhìn mới.

 Hướng dẫn ở mọi thời điểm lịch sử quan trọng

 Tháng 1△○2 năm 20•□◇13, tháng 12 năm 201●□-7, tháng 12 năm ◇▽◆=2020. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ ■◁◆◁1▼▲•8, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã ba lần tham dự Hội nghị công tác nông thôn Trung ương và có bài phát biểu quan trọng, đồng thời ba lần đưa ra chỉ đạo về công tác “nông thôn ba”.

 Tháng 12 năm 2013, sau Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị công tác nông thôn. Xuất phát từ tình hình chung của sự phát triển kinh t▽-▪ế và xã hội lâu dài của Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giải thích sâu sắc một số vấn đề lớn mang tính định hướng và chiến lược trong việc thúc đẩy cải cách và phát triển nông thôn.

 Điều đáng chú ý là chỉ một tháng trước cuộc gặp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã lần đầu tiên đến thăm Xiangxi, Hồ Nam và đưa ra các chỉ thị quan trọng: “tìm ki■◇■▷ếm sự thật từ thực tế, điều chỉnh các biện pháp cho phù hợp với điều kiện địa phương, chỉ đạo mật và xóa đói giảm nghèo chính xác”. Xóa đói giảm nghèo có mục tiêu kể từ đó đã trở thành một vũ khí ma thuật chính để người dân Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo, và đã trở thành đóng góp của Trung Quốc vào lý thuy△☆◆▼ết đấu tranh chống đói nghèo toàn cầu.

 Tháng □=◆-12/201▼●-▪7, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tham dự Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương. Tầm quan trọng của cuộc họp này được tổ chức sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại cuộc gặp đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tóm tắt những thành tựu và thay đổi lịch sử trong sự nghiệp "tam nông" của Trung Quốc kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1◁…8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời giải thích sâu sắc những vấn đề lớn trong thực hiện chiến lược chấn hưng nông thôn.

 Hội nghị Công tác Nông thôn Trung ương được tổ chức vào tháng 12 năm ★▲◁●2020 là thời điểm lịch sử của việc xây dựng một xã hội vừa phải thịnh vượng toàn diện và ti•○ến tới mục tiêu 100 lần thứ ▪▷▪2. Trong tình hình đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, dịch bệnh viêm phổi cấp mới đã làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn và thay đổi trên th▷△▪ế giới. Việc triệu tập vào những thời điểm đặc biệt là vô cùng quan trọng.

 

 

 Ảnh của Tân Hoa Xã phóng viên Wang Ye

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giải trình sâu sắc ý nghĩa, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu tổng thể của việc đẩy mạnh toàn diện chấn chỉnh nông thôn và đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đ◇▽•☆ồng thời giải đáp một cách khoa học hàng loạt câu hỏi lý luận và thực tiễn lớn về thực hiện “Ba nông thôn” trong giai đoạn phát triển mới. Điều này có ý nghĩa chỉ đạo h•-◁●ết sức quan trọng để tiếp tục thống nhất tư duy, tập hợp sức mạnh, làm tốt công tác “ba nông thôn” trong thời kỳ mới.

 Trọng tâm và phương hướng của công tác “ba nông thôn”

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã ba lần tham dự Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương, và mỗi lần vào thời điểm lịch sử quan trọng, ông đều định hướng trọng tâm và chỉ đạo của công tác “ba nông thôn”.

 Tháng 1▽•▲2/2017, Hội nghị công tác nông thôn Trung ương đã đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện chiến lược chỉnh trang nông thôn, làm rõ rằng đến năm 20□▷20, nông thôn mới sẽ đạt được những ti▼▷ến bộ quan trọng và cơ bản hình thành khung thể chế và hệ thống chính sách.

 Đã ★○▲3 năm trôi qua, Hội nghị Công tác Nông thôn Trung ương năm nay đã mở ra thời khắc “nghiệm thu”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, sau thắng lợi trong cuộc chiến chống đói nghèo, ch▼▷úng ta phải đẩy mạnh toàn diện công cuộc chấn hưng nông thôn, đây là bước chuyển mình lịch sử trong trọng tâm của công tác “tam nông”. Phải kiên quy◁-ết giữ vững kết quả giảm nghèo và làm tốt công tác củng cố, mở rộng kết quả giảm nghèo để gắn k○◁▲◆ết hiệu quả với phục hồi nông thôn.

 Đảng ta luôn coi trọng vấn đề “tam nông”, đây là lần đầu tiên đề ra “trọng tâm”, “bước chuyển lịch sử” của công cuộc “tam nông”.

 Kết nối hiệu quả là nhiệm vụ số một của công tác nông thôn hiện nay và tương lai. Đây là trọng tâm của công việc.

 

 

 Làng đặc trưng văn hóa trà Hoàng Longxian ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (chụp ngày 6/11, ảnh chụp từ máy bay không người lái). Ảnh của Tân Hoa Xã phóng viên Jin Liangkuai

 Chiến lược chấn hưng nông thôn là chiến lược lớn do Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX đề ra, là nhiệm vụ tổng thể, có tính lịch sử, liên quan đ□★ến sự nghiệp xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, chủ y☆•▪□ếu là thực hiện công cuộc “tam nông” trong thời kỳ mới. Nhiệm vụ ưu tiên của chiến lược phục hồi nông thôn. Nếu xóa đói giảm nghèo chính xác là "phương pháp điều trị có mục tiêu" để xóa đói giảm nghèo, thì cuộc chi▼…-☆ến xóa đói giảm nghèo là "phương pháp điều trị có mục tiêu" để phục h•-ồi nông thôn. Phân biệt ưu tiên, "bù đắp những thiếu sót" và "cắn chặt xương", là hiện thân của phương pháp luận mácxít kết hợp sự ti★◆◆ến bộ tổng thể và những đột phá then chốt.

 Khôi phục công nghiệp, chấn hưng nhân tài, chấn hưng văn hóa, chấn hưng sinh thái, chấn hưng tổ chức giống như năm ngón tay của “bàn tay chủ” chấn hưng nông thôn. Về mối quan hệ năm ngón và một ngón, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Sự thịnh vượng của công nghiệp là điều kiện tiên quy▽☆ết để giải quyết mọi vấn đề ở nông thôn”.

 Thực hiện toàn diện chiến lược chỉnh trang nông thôn không kém phần khó khăn so với xoá đói giảm nghèo cả về chiều sâu, bề rộng và khó khăn, muốn tập hợp được nhiều lực lượng để tiến lên, trước hết là đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn. Công nghiệp hóa, thông tin hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp đang phát triển đồng thời, và hiện đại hóa nông nghiệp là một bất cập. Để bù đắp những thi••ếu sót của "bốn hiện đại", ch△●…úng ta phải tập trung vào ngành và ngành phải tập trung vào đặc điểm của nó.

 Tái sinh nông thôn: những gì chúng tôi muốn hồi sinh

 Tại Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có một câu nói động lòng người: Chỉ có hiểu sâu sắc vấn đề “tam nông” thì mới hiểu rõ hơn về đảng, về đất nước, về dân tộc này.

 

 

 Cánh đồng lúa (ảnh chụp từ máy bay không người lái) được chụp ở làng Jiangzhuang, đường Gucheng, thành phố Luân Châu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 1★=8/10. Ảnh của Tân Hoa Xã phóng viên Mou Yu

 Về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và "nông nghiệp, nông thôn", Tổng Bí thư Tập Cận Bình có mặt ở đây để để nền văn minh nông nghiệp lâu đời của Trung Quốc thể hiện sức hấp dẫn và phong cách của mình trong thời đại mới. Tháng 12/201•△3, tại Hội nghị công tác nông thôn Trung ương, Tổng Bí thư đã chỉ rõ văn hóa canh tác là tài sản quý giá của nền nông nghiệp Trung Quốc và là một bộ phận quan trọng của văn hóa Trung Quốc, không những không được mất đi mà phải phát huy.

 Tháng □◆…12/201◆■▪7, tại Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương, Tổng bí thư chỉ ra rằng để đi theo con đường cải tạo nông thôn xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, cần kế thừa và phát triển, nâng cao văn minh nông nghiệp và đi theo con đường văn hóa nông thôn thịnh vượng.

 Văn minh canh tác là một nhãn hiệu đặc trưng của văn hóa Trung Quốc, nó mang mã di truyền của nền văn minh Trung Quốc vô tận và thể hiện trí tuệ tư tưởng và tinh thần theo đuổi dân tộc Trung Quốc.

 Nhìn từ góc độ toàn cầu, trong quá trình hiện đại hóa, các ngôi làng thường trải qua một sự biến đổi và tái sinh đau đớn. Ở một số nước, do không xử lý được mối quan hệ giữa công nhân với nông dân, giữa thành thị và nông thôn nên không chỉ kinh t•☆•ế nông thôn và nông thôn suy giảm mà công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí gây bất ổn xã hội, cuối cùng rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.

 Thực hiện phục hồi nông thôn và khám phá con đường h☆-◆●ồi sinh nông thôn xã hội chủ nghĩa với đặc sắc Trung Quốc cũng là một đóng góp lớn của người dân Trung Quốc cho cộng đ▽★▪▪ồng toàn cầu với một tương lai chung cho nhân loại.

 Lập k▽▷ế hoạch: Huo Xiaoguang

 Điều phối viên: Liu Dongkai, Wang Xuan, Han Jie

 Biên kịch chính: Wang Libin

 Tầm nhìn

  Biên tập: Yang Wenrong, Zhang Huihui, Tang Xing

 Do Tân Hoa Xã sản xuất

 [Chỉnh sửa: Tian Boqun]

xshue_Quan sát đầu tiên - Ba hướng dẫn của Tổng bí thư Tập Cận Bình cho công việc -ba vấn đề nông thôn-

Dịch vụ tin tức Trung Quốc, Quảng Châu, ngày 31 tháng 10 (Wang Jian) ​​Theo tin tức từ Cục Khoa học và Công nghệ Quảng Châu vào ngày 31, dưới sự hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông, được sự bảo trợ của phòng, Phòng Công tác Mặt trận Thống nhất của Ủy ban Thành phố Quảng Châu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Văn phòng Khu vực Vịnh Quảng Châu, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của chính quyền thành phố Quảng Châu và các đơn vị khác đã cùng hỗ trợ “Hội thảo Hợp tác và Trao đổi Khoa học và Công nghệ Quảng Châu” do Trung tâm Dịch vụ Đổi mới Khoa học và Công nghệ Khu vực Greater Bay tổ chức và được tổ chức tại Quảng Châu từ ngày 29 đến ngày 30. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, đại diện từ Đại học Sun Yat-Sen, Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc, Đại học Tế Nam, Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc, Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc và các cơ sở đào tạo đại học khác, đại diện của các viện nghiên cứu lớn, tổ chức dịch vụ, kỳ lân và các công ty niêm yết đã tham dự cuộc họp. 。Nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác khoa học và công nghệ giữa Quảng Châu và Hồng Kông,

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='2ugke'></tfoot>

   <i id='46g0'><tr id='g8ug'><dt id='2asm'><q id='6a66'><span id='osa4'><b id='8i6e6'><form id='u2ci'><ins id='iaq6'></ins><ul id='em0s'></ul><sub id='2oyy'></sub></form><legend id='imus8'></legend><bdo id='zcC74'><pre id='86ew8'><center id='oo0y'></center></pre></bdo></b><th id='amiq2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='uum2'><tfoot id='guiea'></tfoot><dl id='ey0iu'><fieldset id='6862'></fieldset></dl></div>
   <legend id='ucio2'><style id='8ck4y'><dir id='jrzr'><q id='0wyy'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>