kèo cáiTạo một danh thiếp đẹp chnhà nước pháquyền ở Trung Quốc

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2020-12-08 13:48

 Tạo một danh thiếp đẹp cho Trung Quốc dưới ch◆…ế độ pháp quyền (thành tựu mới trong pháp quyền toàn diện)

 ——Phối hợp xây dựng đất nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền

 “Pháp quyền là cứu cánh” Nhà nước pháp quyền toàn diện là một cuộc cách mạng rộng rãi và sâu sắc trong quản trị quốc gia.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ■☆18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đ•★☆=ồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã xác định vị trí của nhà nước pháp quyền, bố cục và thực thi nghiêm túc nhà nước pháp quyền từ góc độ tổng thể và chiến lược là tuân thủ và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên định vì sự tiến bộ chung của pháp quyền, quản trị bằng pháp luật và điều hành theo pháp luật. Đất nước, nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền hội nhập, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhân dân Trung Quốc đã ti▲▲□ến lên trên con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 Một quốc gia được cai trị bởi luật pháp: tìm ki-…◇-ếm sự quản trị tốt với luật pháp tốt

 Vào ngày 28 tháng ▪▲□●5 năm =…2020, Đại lễ đường Nhân dân đã nổ ra một tràng pháo tay kéo dài. Kỳ họp thứ ba của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ ▪○○13 đã thảo luận và thông qua "Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa". Sự bảo vệ dân quyền của Trung Quốc mở ra một kỷ nguyên mới.

 Kể từ khi thành lập Trung Quốc Mới, luật đầu tiên được đặt theo tên một bộ luật không hề dễ dàng. Vào tháng 10 năm 2014, Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII đã quy…▽ết định "Pháp điển hóa Bộ luật Dân sự." Trong quá trình biên soạn Bộ luật Dân sự, đã 10 lần được trưng cầu ý kiến ​​công khai thông qua trang web của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, tổng số đã nhận được 1,02 triệu ý kiến, đề xuất của 425.000 người. "Ở điểm mấu chốt quan trọng của việc xây dựng một xã hội vừa phải thịnh vượng toàn diện, việc biên soạn một bộ luật dân sự phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc, phản ánh đặc điểm của thời đại và phản ánh ý chí của người dân là một biện pháp chính để thúc đẩy toàn diện pháp quyền và hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị." Huang Wei, Giám đốc Văn phòng Luật Dân sự của Ủy ban Công tác Pháp ch◇-ế của Ủy ban Thường vụ cho biết.

 Pháp luật là công cụ quan trọng nhất để điều hành đất nước, pháp quyền là hỗ trợ quan trọng cho hệ thống quản trị và năng lực quản trị của đất nước.

 Ngày lập hiến quốc gia, thiết lập ch▷☆○★ế độ tuyên thệ lập hiến, thực hiện chế độ đại xá, huân chương quốc gia và danh hiệu vinh dự quốc gia, hệ thống giải thích pháp luật ... Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1■◇○8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hệ thống pháp luật bảo đảm việc thi hành hiến pháp không ngừng được hoàn thiện. Từ việc xây dựng luật đầu tư nước ngoài đến biên soạn bộ luật dân sự, từ sửa đổi luật bảo vệ môi trường đ•○ến sửa đổi luật an toàn thực phẩm, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng để thực hiện cải cách, bãi bỏ và giải thích pháp luật, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm trọng tâm ngày càng được hoàn thiện.

 Sức sống của pháp luật nằm ở việc thực hiện nó. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ▷-18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ch=○△úng ta đã tăng cường toàn diện việc thực thi pháp luật nghiêm minh và công bằng, đ…▽□=ồng thời "cố gắng làm cho người dân cảm thấy công bằng và công bằng trong mọi hệ thống pháp luật, mọi quyết định thực thi pháp luật và mọi vụ án." Ti▲▪△☆ến hành mạnh mẽ, cải cách hệ thống trách nhiệm giải trình tư pháp đã được thực hiện đầy đủ, hệ thống trách nhiệm giải trình tư pháp được thực hiện đầy đủ, cơ chế vận hành quyền lực tư pháp về xử lý, giải trình và trách nhiệm giải trình. Thông qua việc cải cách sâu rộng hệ thống và cơ chế, nâng cao năng lực tư pháp và uy tín của người thực thi pháp luật, các vấn đề sâu sắc về thể chế và cấp độ hạn chế năng lực tư pháp của hành pháp và ảnh hưởng đến công lý của hành pháp từng bước được giải quyết.

 Chính phủ dưới pháp quyền: Thi hành luật pháp nghiêm minh, lưỡi hướng trong

 Cách đây vài ngày, Văn phòng Quốc vụ viện đã ban hành "Ý ki•■■◁ến ​​chỉ đạo về việc đẩy nhanh việc th○○úc đẩy" Hành chính liên tỉnh "của các Dịch vụ Chính phủ", và đưa ra danh sách 140 dịch vụ tần số cao quốc gia "Hành chính liên tỉnh". Theo báo cáo, 140 tin "xuyên tỉnh" có tần suất cao này đã được phân loại trên cơ sở hơn 63.000 phiếu bầu và tin nhắn trực tuy◇•▪ến.

 Giúp thuận tiện hơn khi làm việc ở những nơi khác nhau là mô hình thu nhỏ của cải cách "giao quyền kiểm soát và phục vụ". Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1-▷8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chính quyền các cấp đã tập trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi chức năng, bắt đầu bằng "đơn giản hóa quản lý và phân cấp", sau đó thúc đẩy "kết hợp giữa phân cấp" và "tối ưu hóa dịch vụ", hình thành một cách ti▼★…△ếp cận ba hướng về phân cấp, quản lý và phục vụ. Tình hình cải cách được hỗ trợ đã đạt được những kết quả đáng kể.

 "Luật pháp không đủ cho chính mình." Khoảng 80% luật, ◆■90% quy định địa phương và hầu hết tất cả các quy định hành chính ở Trung Quốc được thực hiện bởi các cơ quan hành chính. Hiệu quả của chính phủ pháp quyền liên quan đến việc nhà nước pháp quyền có thể thực hiện được hay không.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1◆•8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công cuộc xây dựng chính phủ pháp quyền đã diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ. Cuối năm 201▪•…▪5, “Đề cương thực hiện xây dựng Chính phủ pháp quyền (△••2015-2020)” được ban hành và triển khai, công tác xây dựng Chính phủ pháp quyền đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả đáng kể.

 N▪▽☆▽ếu không thực thi pháp luật nghiêm minh, sẽ không có chính phủ dưới pháp quyền. Văn phòng Pháp quyền Trung ương đã liên ti•★ếp triển khai, thực hiện giám sát việc xây dựng Chính phủ pháp quyền và đợt đầu tiên các hoạt động biểu tình, thành lập về xây dựng Chính quyền pháp quyền trong cả nước. Đẩy mạnh cải cách hệ thống thi hành pháp luật hành chính, tăng cường thực hiện đồng bộ “ba hệ thống” thi hành pháp luật hành chính, hệ thống trách nhiệm thực thi pháp luật hành chính được thực hiện nghiêm túc, thực thi pháp luật công bằng, văn minh. Vai trò của kênh chủ y▲◇ếu để tái thẩm để giải quy•▼☆ết tranh chấp hành chính được thể hiện rõ nét, trình độ quản lý của các cơ quan hành chính các cấp không ngừng được nâng cao.

 Hiến pháp của Trung Quốc quy định rõ ràng rằng đất nước phải được điều hành bởi luật pháp và một nước xã hội chủ nghĩa được cai trị bằng luật pháp nên được thành lập. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1★▷△8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã tuân thủ sự thống nhất hữu cơ giữa quản lý đất nước theo pháp luật và điều hành đảng theo quy định. Từ việc đưa toàn bộ công chức thực thi quyền lực nhà nước vào phạm vi giám sát của quốc gia đ▪□…△ến việc từng bước hình thành mô hình “bốn phủ toàn diện”, từ thúc đẩy mạnh mẽ “bao quát hữu hình” sang “bao phủ hiệu quả”, xây dựng Đảng lãnh đạo thống nhất, bao trùm toàn diện, có thẩm quyền và hiệu quả Hệ thống giám sát đã thực sự dấn thân vào con đường giám sát mang đặc sắc Trung Quốc.

 Một xã hội được cai trị bởi luật pháp: luật pháp động viên lòng người, củng cố nền tảng

 Uy quyền của pháp luật xuất phát từ lòng tin chân thành của người dân.

 Ngày …▪2=■▷•7 tháng 4 năm ◇▼▷20▼◆18, Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ ●▽▷13 đã thông qua Luật Bảo vệ anh hùng, liệt sĩ bằng biểu quy▼▼●ết thống nhất, trong đó nêu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của việc bảo vệ anh hùng bằng hình thức pháp lý và bảo đảm pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ anh hùng. Với việc thực hiện luật này, xu hướng “bênh vực anh hùng, bênh vực anh hùng, học anh hùng, chăm lo cho anh hùng” trở nên phổ bi▪▽ến. Mang các giá trị cốt lõi với nhà nước pháp quyền, lồng ghép các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa vào xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện các giá trị đó thông qua các mối liên kết lập pháp, hành pháp, tư pháp và tuân thủ pháp luật. Điều này đã đóng một vai trò đặc biệt trong việc xây dựng xã hội pháp quyền để dưỡng dân, củng cố nền tảng.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ★●1★•8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công cuộc xây dựng xã hội pháp quyền bước sang một giai đoạn mới.

 Năm nay là năm kết thúc Kế hoạch phổ bi●▪◇○ến pháp luật "○•-5 năm lần thứ 7." Với việc thực hiện đầy đủ Kế hoạch phổ biến pháp luật "5 năm lần thứ bảy", việc học tập, công khai và giáo dục hi◆□ến pháp đã được thực hiện vững chắc. Hệ thống trách nhiệm phổ bi○▼☆ến pháp luật của người thực thi pháp luật từng bước được thực hiện, công tác xây dựng văn hóa pháp quyền không ngừng được tăng cường, nhận thức về pháp quyền trong toàn xã hội được nâng lên rõ rệt.

 Ngày càng có nhiều người được hưởng các dịch vụ pháp lý công hiệu quả và tiện lợi. Để khơi thông “chặng cuối” dịch vụ pháp lý công ở các vùng còn nghèo, nhiều địa phương đã đóng vai trò của luật sư tham gia quản trị cơ sở, tính đến tháng 6 năm nay, gần 200.000 luật sư trên cả nước đã đóng vai trò tư vấn pháp luật thôn bản, cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời và hiệu quả cho người dân địa phương 。kèo cáiHiện tại, nền tảng mạng dịch vụ pháp lý công và đường dây nóng đã được hoàn thiện và ti◆▲◆▲ếp tục hoàn thiện, có hơn 4▪◇1.000 nền tảng dịch vụ pháp lý công ở bốn cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

 Xây dựng xã hội pháp quyền tập trung vào việc củng cố nền tảng ở cơ sở. Ngày nay, quan điểm cải cách và thực hành “nhiều người chạy một lần” đang được mở rộng sang lĩnh vực quản trị xã hội. Mô hình làm việc dần được thi▷•●▽ết lập, và tỷ lệ giải quyết các xung đột và tranh chấp thông qua các kênh pháp lý đã tăng lên đáng kể.

 Phóng viên của chúng tôi Huang Qingchang, Xu Jun, Zhang Cong và Ni Yi [Chỉnh sửa: Tian Boqun]

kèo cáiTạo một danh thiếp đẹp cho nhà nước pháp quyền ở Trung Quốcsoi keo tai xiuJazz G3 thay đổi- Crowder nhập cuộc, Favors ra sânừ băn

[大 国 小 鲜 @ 基层 之 治] Ai là số một ở "Chiết Giang"? [Chỉnh sửa: Zhang Yanling]

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='co0yw'></tfoot>

   <i id='422q'><tr id='z1xt'><dt id='60q8s'><q id='0mqi4'><span id='og2a'><b id='uceas'><form id='r131'><ins id='kgkks'></ins><ul id='kc2i6'></ul><sub id='kuew'></sub></form><legend id='8yga'></legend><bdo id='g864'><pre id='2ik8'><center id='6g2ug'></center></pre></bdo></b><th id='uum2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='jl75'><tfoot id='uum2'></tfoot><dl id='ksgm2'><fieldset id='00ua'></fieldset></dl></div>
   <legend id='u8g8'><style id='04og'><dir id='zQlrp'><q id='4ksak'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>